International AirField Award

IAFA contest 31.6. - 1.7.2018
The contest is organized by The International Club of Amateur Radio Aviators "Fifth Ocean" - read more
........................................................
The International Aviators HAM Club “Fifth Ocean” invite all fans
of The International AirField Award program to participate in the day of activity on 1st of April 2017 - read more
........................................................
From 26-th till 29-th of December 2016 Gosho LZ1ZF FO#370 will activate airport Stara Zagora ICAO code LBSZ as LZ5O/p FO#414 from QTH locator KN22TJ - read more
........................................................
05.12.2016 - 11.12.2016
-  The days of activity devoted to the International Civil Aviation Day - read more
........................................................
Corresponding managers for different programs, please contact site admin, and send materials for your pages to e-mail: [email protected]
Borislav Chakarov
........................................................

LZ AirField AwardAirfield_diploma_lz

ДИПЛОМНА ПРОГРАМА „LZAFA

 


ПРЕДСТАВЯНЕ

Международният клуб на радиолюбителите-авиатори „Пети Океан” и „Радиоклуб Лом” LZ2KLR (LZ5O, LZ6C) за популяризиране на авиацията в радиолюбителските среди представя дипломната програма Летищата на България – „LZAFA” - Bulgarian Air Field Award.


 

КАКВО Е LZAFA?

LZAFA е дипломна програма, създадена с цел да привлече интереса на радиолюбителите към установяване на двустранни радиовръзки и наблюдения с радиостанции, работещи от районите на летищата и принадлежащите им територии в пределите на малките квадрати на QTH-локатора, намиращи се на територията на Република България. Програмата LZAFA е на база условието за провеждане и потвърждаване на QSO с най-голямо количество райони на летища в България. Предвиден е квалификационен (базов) диплом, 4 лепенки към него и плакетка.

За диплом LZAFA се зачитат летища, както действащи, така и недействащи, с изкуствено или грунтово покритие, притежаващи четирибуквен индекс по ICAO. Идентификаторите, както и наименованията на летищата могат да се предават в ефир и да се указват на QSL картичките. В програмата са включени 70 летища на Република България.

За изпълнение на дипломната програма LZAFA се зачитат връзките проведени от 01.07.2016 година.

 

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Зачитат се радиовръзките с всяко от 70-те летища на България, които имат уникалния идентификатор (ICAO код) и проведени само по веднъж. Повторни QSO с летищата не се зачитат.

 

ДИПЛОМ НА ТЪРСАЧА

Квалификационният (базовият) диплом е безплатен, издава се от iafa.hamlogs.net за 5 QSO с различни летища:

- лепенка 10 се издава за 10 QSO с различни летища;

- лепенка 20 се издава за 20 QSO с различни летища;

- лепенка 30 се издава за 30 QSO с различни летища;

- лепенка 40 се издава за 40 QSO с различни летища;

Голямата награда на програмата LZAFA е плакетка, която се издава за QSO с 50 летища.

Всички награди се издават последователно. Цената им включва цена за изготвянето и цената за изпращането им.

Участието в дипломната програма може да се осъществява от  АКТИВАТОРИ, излизащи и активиращи съответното летище. За активаторите са предвидени следните награди:

- квалификационен (базов) диплом на активатора е безплатен, издава се чрез iafa.hamlogs.net за активация на 5 различни летища;

- лепенка 10 се издава за активация на 10 различни летища;

- лепенка 20 се издава за активация на 20 различни летища;

- лепенка 30 се издава за активация на 30 различни летища;

- лепенка 40 се издава за активация на 40 различни летища;

Плакетка се издава на активатора, работил от 50 летища.

Лепенките и плакетката на активаторите са безплатни.

Всички награди се издават последователно. Дипломите за LZAFA активаторите имат отделна номерация.

Експедициите се зачитат от 01.07.2016 година. Всяка експедиция се зачита на активатор при условие, че са проведени не по-малко от 100 QSO. Ако в експедицията участват повече от един оператор всеки оператор трябва да установи не по-малко от  100 QSO.  Активираното летище се зачита на активатора и като на търсач.

Наградите на дипломната програма LZAFA се издават на наблюдателите по условията за диплом на търсач и на база получени QSL-картички от станции, които работят от районите на летищата.

На QSL-картичките се допуска да се написва на ръка идентификаторът на летището от LZAFA.

 

РЪКОВОДСТВО НА ПРОГРАМАТА LZAFA:

Директор на Програмата - RZ5D Сушко Сергей Валентинович, rz5d(at)mail.ru, а/я 745,

мкрн Авиационный, г.Домодедово, Московская обл., 142007

Мениджър на програмата LZAFA - LZ1ZF Георги Атанасов Воденичаров, lz1zf(at)abv.bg

LZ1ZF, П.К. 25, 3600 Лом, Болгария

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕДИЦИИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЛЕТИЩА

Преди началото на експедицията е необходимо да информирате ръководителите на програмата и да съобщите следната информация: повиквателни знаци на участниците, наименование и идентификатори на летищата, които ще активирате, дата и време на работата, предполагаемите диапазони, видове модулация и QSL информация. Условие за активацията е провеждането на не по-малко от 100 QSO от всяко летище. Координатите на летищата ще откриете в приложения файл.

Всеки радиолюбител, чиято радиостанция е регистрирана и се намира в малък квадрат на QTH-локатора, на което и да е летище от списъка на програмата LZAFA, може да го активира от домашния си QTH.

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАБОТАТА НА ЕКСПЕДИЦИЯТА

Програмата LZAFA е либерална по отношение на всички участници, затова представянето на официални документи, потвърждаващи работата от район на летище от LZAFA не се изискват, но за минимален контрол е необходимо да бъде представен кратък отчет за работата на експедицията, който да съдържа: състав на екипа, активирани летища, всякакви доказателства за работа в ефира от заявените райони (лични снимки, свързани по време и място, снимки на фона на табелите към летищата или населените места, които са в района на летищата, сканирани или фотографирани GPS навигатори или екрани на телефони с показани координати или QTH-локатори и други конкретни доказателства). Ако от един QTH-локатор се активират едновременно две летища, за това може да се съобщава в ефир и да се предават едновременно и двата идентификатора. Всички материали могат да бъдат представени в електронен вид.

Качването на данните от апаратните дневници на сайта www.hamlog.ru се прави от всички работили участници в експедициите.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЧЕСТОТИ НА ПРОГРАМИТЕ НА „ПЕТИ ОКЕАН”

SSB - 1877, 3677, 3777, 7083, 14177, 18157, 21177, 24977, 28577

CW - 1827, 3527, 7027, 10127, 14027, 18077, 21027, 24897, 28027 14177 и 14027 - основни.

Цифровите видове - в пределите на разрешените честоти.

УКВ - 145500

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА НАГРАДИТЕ

Мениджърът на програмата контролира изпълнението на условията за наградите на сайта www.hamlog.ru и проверява заявките на наблюдателите.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАДИОВРЪЗКИТЕ

За диплом LZAFA се зачитат QSO, проведени с който и да е вид излъчване, на който и да е КВ и УКВ диапазон от 01.07.2016 г. Зачитат се QSO от домашен QTH, ако радиостанцията се намира в пределите на малкия квадрат на QTH-локатора на летището, което се намира в списъка на Програмата LZAFA.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ QSL-КАРТИЧКИТЕ ЗА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ

QSL-картичките се зачитат ако на тях е указан QTH-локатор или идентификатор на летище. Допуска се на QSL-картичките идентификаторът на летището да е написан на ръка.

 

КАК ДА РАЗБЕРЕМ НАШИТЕ РЕЗУЛТАТИ?

Резултатите от изпълнението на условията и наградите може да разберете на сайта iafa.hamlogs.net

 

ВРЪЗКИ ОТ БОРДА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО /AM

Всяка радиовръзка от борда на въздухоплавателно средство (/АМ) се зачита веднъж за всяко летище, което не достига за дипломната програма. Такава връзка се зачита, ако повиквателният знак съществува в базата данни на www.hamlog.ru, а за SWL - при наличие на QSL- картичка.

 

ПООЩРЕНИЯ ЗА АКТИВАТОРИТЕ, КОИТО ОРГАНИЗИРАТ ЕКСПЕДИЦИИ LZAFA

Ежегодно се отчитат резултатите за награда "Най-добър активатор на годината". Претендентите, активирали най-голямо количество летища ще бъдат награждавани с ценни награди (медал, купа и др.).

 

ЦЕНИ НА НАГРАДИТЕ

Квалификационният (базов) диплом се издава в електронен вид безплатно на сайта iafa.hamlogs.net

Цена на лепенка 10 - 5$

Цена на лепенка 20 - 5$

Цена на лепенка 30 - 5$

Цена на лепенка 40 - 5$

Цена на Плакетка - 50$

Цената включва и стойността на пощенската или куриерска услуга.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

След изпълнение на условията за награди, за тяхното получаване е необходимо по електронната поща да изпратите заявка в свободен текст на мениджъра на програмата. В заявката трябва да са указани: повиквателен знак, наградата, която получавате, трите имена и пощенски адрес. След проверка мениджърът на програмата ще Ви съобщи сумата и начина на плащане. След превеждане на парите непременно съобщете на мениджъра сумата, повиквателния знак и наименованието на наградата. Плащанията се извършват чрез Pay-Pal. След потвърждение на плащането наградата ще Ви бъде изпратена на указания от Вас адрес.

При желание от Ваша страна да получите базовия диплом в печатен вариант е необходимо да се свържете с мениджъра на програмата и да заплатите сума в размер на 7$ (5 Евро).

 

Никой от ръководителите на програмата LZAFA не носи отговорност за финансови или каквито и да са други загуби, предизвикани от каквито и да са действия на оператора, който участва в програмата LZAFA, и които са осъществени въз основа на положението и изискванията на програмата LZAFA.

 

РЕШЕНИЯТА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА LZAFA СА ОКОНЧАТЕЛНИ

---------------------------------------------------------

 

Пълен списък на летищата по програмата LZAFA: 70 летища на Република България