International AirField Award

IAFA contest 31.6. - 1.7.2018
The contest is organized by The International Club of Amateur Radio Aviators "Fifth Ocean" - read more
........................................................
The International Aviators HAM Club “Fifth Ocean” invite all fans of The International AirField Award program to participate in the day of activity on 1st of April 2017 - read more
........................................................ From 26-th till 29-th of December 2016 Gosho LZ1ZF FO#370 will activate airport Stara Zagora ICAO code LBSZ as LZ5O/p FO#414 from QTH locator KN22TJ - read more
........................................................
05.12.2016 - 11.12.2016
-  The days of activity devoted to the International Civil Aviation Day - read more
........................................................
Corresponding managers for different programs, please contact site admin, and send materials for your pages to e-mail: [email protected]
Borislav Chakarov
........................................................

 YU AirField Award
PROGRAM DIPLOMA “YUAFA”


UVOD:

Međunarodni klub radio-amatera avijatičara “Peti okean” zbog popularizacije avijacije u okruženju radio-amatera, zajedno sa grupom radio-amatera iz Srbije, pokreče program osvajanja diploma “Aerodromi Srbije YUAFA” – YU Air Field Award.

ŠTA JE TO YUAFA ?

YUAFA je program osvajanja diploma, pokrenut s ciljem popularizacije radio amaterizma putem ostvarivanja dvostranih veza sa radio amaterima i radio stanicama koje rade iz rejona aerodromnih polja i teritorija koja pripadaju aerodromima, a nalaze se u malom polju QTH-lokatora. Ovim programom su obuhvačeni svi aerodromi, ne samo oni koji su u upotrebi, a i oni koji su nekad imali oznake po sistemi ICAO, a takođe i sportski i poljoprivredni aerodromi. Program diploma YUAFA je osnovna na dvostranoj, potvrđenoj, vezi (takođe važe i za prijemne radio amatera). Trenutno postoje kvalifikaciona (osnovna) diploma, 4 nalepnice za diplomu i dve visoke nagrade “Honor Roll” i “Honor Roll br.1” (YUAFA TROPHY za aktivatore), takođe i plakete.

KAKVI AERODROMI SU OBUHVAĆENI PROGRAMOM ?
Za diplomu YUAFA računaju se aerodromi i heliodromi, vojni ili civilni, u upotrebi i oni koji trenutno nisu u upotrebi, oni koji imaju pistu od asfalta, betona, trave ili zemlje. Jedini uslov je da imaju oznaku od četiri slova u saglasnosti sa sistemom ICAO. Svaki aerodrom u Srbiji ima jedinstvenu oznaku po tom sistemu i nije važno da li je dozvola za upotrebu po tom sistemu trenutno važeča ili ne. Na primer aerodrom Bela Crkva sa oznakom po ICAO, LYCC od 2008. godine nije produžio oznaku po ICAO, ali se on može koristiti u ovom programu za diplome. Identifikatori, kao i ime aerodroma, oznaka po ICAO, trebaju da budu sastavni deo veze i mogu biti ukazani na QSL kartama. U Srbiji postoji 45 aerodroma, ali če za početak u program biti uključeni samo oni koji imaju oznaku po ICAO. Spisak aerodroma sa karakteristikama biče objavljen na sajtu kluba “Peti okean“, i biče korigovan kao pravilo na uvečanje broja. Veze koje če važiti kod ispunjenja uslova za program diploma, počinju sa 01.11.2016. godine.

NAĆIN IZRAĆUNAVANJA POENA
U obračun poena za diplome uzimaju se veze sa svakim aerodromom u Srbiji koji ima jedinstveni identifikator po ICAO i to samo jednom, bez obzira na dijapazon i vrstu modulacije.

DIPLOMA LOVCA

Kvalifikaciona (osnovna) diploma je besplatna, a daje se u elektronskom vidu na resursu radio-amatera www.hamlog.ru za urađene 3 veze sa aerodromima u Srbiji. Kao dopuna za urađene veze daju se specijalne nalepnice i to:
1. Nalepnica 5 daje se – za 5 QSO sa raznim aerodromima;
2. Nalepnica 10 daje se – za 10 QSO sa raznim aerodromima;
3. Nalepnica 15 daje se – za 15 QSO sa raznim aerodromima;
4. Nalepnica 20 daje se – za 20 QSO sa raznim aerodromima;
Visoku nagradu programe YUAFA predstavljaju plakete.
Prva iz njih “Honor Roll”daja se lovcima koji ostvare veze sa 25 aerodroma.
Največa nagrada “Honor Roll br.1” daje se lovcu za QSO sa svim aerodromima u Srbiji. Sve nagrade daju se postupno osim plaketa. Nalepnice i plakete su platne, a cena samo kompenzuje njihovu izradu i slanje poštom.

DIPLOMA AKTIVATORA AERODROMA SRBIJE
Učestvovanje u programu diploma aerodromi Srbije YUAFA može se odvijati i kroz aktivaciju određenih teritorija na kojim se nalaze aerodromi. Za aktivatore aerodroma su predviđene sledeče nagrade:
Kvalifikaciona (osnovna) diploma, dobija se za aktivaciju 3 aerodroma, daje se besplatno na resursu www.hamlog.ru.
1. Nalepnica 10 daje se – za 10 aktivacija raznih aerodroma;
2. Nalepnica 15 daje se – za 15 aktivacija raznih aerodroma;
Plaketa se daje aktivatoru za aktivaciju 20 aerodroma.
Plaketa “Honor Roll br.1“, daje se za aktivaciju 25 aerodroma.
Plaketa “YUAFA TROPHY“ se daje za aktivaciju svih 30 aerodroma.
Nalepnice se za aktivatore daju besplatno, a plakete za cenu koja kompenzuje proces izrade i slanja poštom. Sve nagrade se daju postupno po ispunjenju uslova za određene nagrade. Diploma YUAFA za aktivatore ima posebne redne brojeve. Ekspedicije za program diploma YUAFA računaju se od 01.11.2016. god. Bilo koja ekspedicija se računa članovima ekspedicije kao veza sa tog aerodroma. Prijemnim radio amaterima diplome se daju na osnovu QSL karti sa stanicama koje su radile sa teritorije aerodroma. Na QSL kartami identifikator YUAFA može diti dopisan ručno od strane amatera koji je dao QSL kartu.

RUKOVODSTVO PROGRAMA YUAFA:
Direktor programa - RZ5D, Suško Sergej Valentinovič,[email protected] pp 745, mikrorejon Aviacionij, g. Domodjedovo, Moskovska oblast, 142007, predsednik kluba Peti okean.
Menadžer programa za Srbiju-YT1T, @ivota Tomič,[email protected] Marička br 21 15000 Šabac, Serbia, član kluba Peti okean.
Konsultant i inicijator programa za Srbiju – RY1A, YU5DJZ, Zoran Đurič, [email protected], g. Pushkin, St.Petersburg ul Malinovskaya br 11 kv.59 Russia, član kluba Peti okean.
Konsultant za Srbiju – YU1JF, Predrag Jovanovič, [email protected], 3. Bulevar 130/165 Belgrade 11070 Serbia, član kluba Peti okean.

ORGANIZACIJA EKSPEDICIJA NA AERODROME:
Pred početkom ekspedicije, potrebno je upoznati rukovodstvo programa, kako bi se blagovremeno obavestili svi radio amateri koji žele da učestvuju u ostvarivanju veza. Obaveštenje obavezno mora sadržati: pozivne znakove radio amatera koji učestvuju u ekspediciji, ime i identifikator aerodroma koji se aktivira, datum i vreme rada ekspedicije, približne frekvencije, opsege kao i vrstu modulacije na kojima če ekspedicija raditi i QSL informaciju. Glavnim uslovom za aktivaciju aerodroma je ostvarivnje minimalno 100 QSO sa lokacije aerodroma. Koordinate aerodroma kao i QRA lokatore možete nači na sajtu ??????.
Bilo koji radio amater koji ima važeču licencu, a njegov QTH se nalazi u polju QTH aerodroma, koji se hoče aktivirati, može to uraditi iz domačeg QTH.

POTVRDA O RADU EKSPEDICIJE:
Program YUAFA je liberalni u odnosu aktivatora, što znači da nije potrebno nabavljati bilo koja zvanična dokumenta koja bi potvrdila istinitost nalaženja ekspedicije na QTH lokatoru aerodroma. Dovoljno je poslati kratak izveštaj o ekspediciji koji če sadržati: sastav tima, ime i kod aktiviranog aerodroma, bilo kakav dokaz da je ekspedicija radila sa obečanog QTH lokatora npr. Fotografije učesnika koje su urađene u okruženju aerodroma gde se vidi tablica sa imenom aerodroma, ime mesta na kome se nalazi aerodrom, fotografiju GPS prijemnika ili smartfona sa koordinatama mesta rada i tome slično. Ako se na jednom QTH lokatoru nalaze dva ili više aerodroma, potrebno je kod održavanja veza obavezno davati identifikatore svih aerodroma sa lokacije. Sva dokumenta mogu se dostavljati menadžeru u elektronskom obliku. Slanje dnevnika sa ekspedicije vrši se u elektronskom obliku u formatu ADIF na sajt www.hamlog.ru i može se uraditi bilo kojim članom ekspedicije. Ako članovi ekspedicije nisu registrovani na hamlog, mogu svoje dnevnike poslati menadžeru ili konsultantima, koji če to uraditi umesto njih.

PREPORUĆENE FREKVENCIJE ZA RAD:
SSB - 1877, 3677, 3777, 7083, 14177, 18157, 21177, 24977, 28577
CW – 1827, 3527, 7027, 10127, 14027, 18077, 21027, 24897, 28027
Osnovne frekvencije 14027 i 14177
Digitalnom modulacijom na dozvoljenim opsezima za tu vrstu rada.
Na UKT 145,500

PROVERA USLOVA ZA NAGRADE:
Menadžer programa ima zadatak kontrole i provere dnevnika i prijava kod prijemnih radio amatera, kao i kontrolu za slanjem nagrada.

USLOVI RADIOVEZE:
Za diplomu YUAFA računaju se veze koje su urađene na bilo kom opsegu, bilo kojom vrstom modulacije, počev od 01.11.2016. godine.

ZAHTEVI ZA QSL KARTE KODPRIJEMNIH RADIO AMATERA:
QSL karte se priznaju važečim ako na njima imaju ukazan QTH lokator (obavezno) i identifikator aerodroma (poželjno). Na QSL karti identifikator aerodroma može biti napisan rukom.

KAKO MOŽETE VIDETI SVOJE REZULTATE ?
Rezultate i ispunjenje uslova po programu YUAFA možete videti na sajtu http://aviaham.hamlog.ru/yuafa ?

VEZE SA AVIONIMA /AM:
Bilo koja radio veza sa avionima (/AM) računa se samo jednom za bilo koji aerodrom koji nedostaje u programu diploma YUAFA. Takva veza če se računati ako postoji u bazi podataka na www.hamlog.ru ili je potvrđena QSL kartom (za SWL amatere).

NAGRADE AKTIVATORIMA I EKSPEDICIJAMA YUAFA:
Svake godine aktivatori se kvalifikuju za nagradu “najbolji aktivator godine”. Pretendenti koji su aktivirali najviše aerodroma u toku godine se nagrađuju vrednim nagradama (medalje, pehari ili više).

CENE NAGRADA:
Kvalifikaciona (osnovna) diploma daje se u elektronskom obliku besplatno na sajtu www.hamlog.ru.
Cena nalepnice 5 – 5US$
Cena nalepnice 10 – 5US$
Cena nalepnice 15 – 5US$
Cena nalepnice 20 – 5US$
Cena za plaketu je 50US$ (cena okvirna, informaciju če imati menadžer programa)
Cena za plaketu “Honor Roll“ je 75US$ (cena okvirna, informaciju če imati menadžer programa)
Cena za plaketu “Honor Roll br.1“ i “YUAFA TROPHY“ je 100US$ (cena okvirna, informaciju če imati menadžer programa)
Cene su ukazane sa uračunatom poštarinom.

USLOVI DOBIJANJA NAGRADA:
Kada se ispune uslovi potrebno je E-mail-om poslati zahtev menadžeru programa diploma sa tipom nagrade, imanom i prezimenom, pozivnim znakom, kao i adresom. Posle provere menadžer programe če Vam saopštiti cenu nagrade i način plačanja. Posle uplate, nagrada če Vam biti poslana poštom. Ako želite da dobijete osnovnu diplomu u odštampanom obliku, takođe to napišite menadžeru i on če Vam to obezbediti. Cena odštampane diplome je 7 US$.